FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Name Designation Section Email Phone
कृष्ण प्रसाद सिग्देल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com, kpsigdel77@gmail.com 9855041115, 9855053585
भरत प्रसाद श्रीवास्तव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा (सूचना अधिकारी) chandrapurmun@gmail.com ९८४५०२०७७६
कीर्तिराज सुवेदी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा kirtisubedi@gmail.com ९८५५०४०८८८
दिपेन्द्र कुमार मण्डल अधिकृत स्तर सातौ शिक्षा शाखा प्रमुख dipendramandal2046@gmail.com ९८४४१३४६६०
राजेश कुमार ठाकुर अधिकृत स्तर छैठौ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख healthsectionchandrapur@gmail.com, rajeshkumarthakur90@gmail.com ९८४९००४३५९
दुर्गा प्रसाद चिमोरिया अधिकृत स्तर छैठौ पशु सेवा शाखा प्रमुख durgachimoriya@gmail.com ९८४५०३८२१९
उमा गैरापिप्ली सत्याल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा uma.chandrapurmun@gmail.com ९८४११००२७९
महेश बोहरा इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा bohoramahesh@gmail.com 9851321900
राजेश सागर सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा + राजश्व शाखा ito.chandrapurmun@gmail.com ९८५५०३४१६५
शान्ता तिमल्सिना रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र stimelsina@gmail.com ९८४५५७१०३७
उमेश चौधरी ना.सु कृषि विकास शाखा प्रमुख chaudharyumesh98550@gmail.com ९८५५०४१७३४
जितेन्द्र चाैधरी ना.सु कम्प्युटर अपरेटर + जिन्सी शाखा gtendra4455@gmail.com ९८४५८१८७१७
रोजिना खडका ना.सु प्रशासन शाखा roji.chandrapurmun@gmail.com ९८४५५८८२९५
जुना तिम्लसिना प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा ९८४५१२७६८४
सिकेन्द्र चौधरी ना.सु वडा सचिव वडा नं. १
अर्पणा देवकोटा सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा arpanadevkota@gmail.com ९८६५०४३८४४
चन्द्रकला बराल ना.सु महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा baralchandrakala1@gmail.com ९८४५१३४१७३
नुर महम्मद हुसैन सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८०४८५६०५१
शिलम इश्वर सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा seelamishwar805@gmail.com 9816720112
राहुल कुमार साह सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sah.rahul800@gmail.com 9845058022
रुपेश सापकोटा सव.इन्जिनियर रोजगार शाखा rupeshsapkota51@gmail.com 9843314705
अंजन कुमार साह सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा anjan.sh52@gmail.com 9807188340, 9844624515
संजय कुमार चौधरी सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sanjuch15@gmail.com 9861060191
अशोक कुमार साह अमिन प्राविधिक शाखा ashokjayswal803@gmail.com ९८४५७३६२८५
केशब बहादुर बस्नेत खरिदार वडा सचिव वडा नं. २ ९८५५०४१२८६
ज्योती भण्डारी ना.सु वडा सचिव वडा नं. ५ ९८४६६८०६५६
सागर राज कोईराला खरिदार सामाजिक विकास शाखा sagar.raj123@gmail.com 9845159402
सुविन चौधरी ना.सु वडा सचिव वडा नं. ८ ९८६७३१४०८२
अम्बिका दाहाल सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ambikadahal9876@gmal.com 9845570439
विक्रम चौधरी MIS Computer Operator सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा miscomputeroperator2076@gmail.com ९८६५०१३९९६
ज्ञान प्रसाद चाैलागाई असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर वडा सचिव वडा नं. ३ ९८१६२३२०५७
रोशन कुमार चौधरी MIS Computer Operator सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा roshanchaudhary360@gmail.com ९८११८२५४१२
संजय कुमार चौधरी खरिदार वडा सचिव वडा नं. १० ९८४५५६०१४६
रामहरी कोइराला खरिदार वडा सचिव वडा नं. ६ ९८४५०९८००८
श्री राम यादव सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा priencesr207@gmail.com ९८६४८३६७७५
राकेश बैठा खरिदार वडा सचिव वडा नं. ९ ९८६६३६५८२१
दिलिप कुमार जैसवाल असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा dileepjayswal555@gmail.com 9849145981
देवेन्द्र राय यादव सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा devendrayadav444r@gmail.com ९८४६५१४१७१
गंगा कुमारी खडका खरिदार राजश्व शाखा lamichhhaneganga@gmail.com ९८४२६२३७५२
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार कम्प्युटर अपरेटर sricukoirala@gmail.com ९८६५०५०५८३
अजिता शर्मा खरिदार वडा सचिव वडा नं. ४ ९८४३६०५४१२
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार वडा सचिव वडा नं. ७ ९८४५५७१५३३
अजिता पौडेल खरिदार योजना शाखा ajitap552@gmail.com ९८४६५५४६०५
शेख नसरे आलम खरिदार सहकारी शाखा nasarealam862@gmail.com ९८४४११३७४५
प्रभु नारायण चौधरी फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा prabhu14ry2018@gmail.com ९८२१११०२४८
रुद्रमणि पौडेल का.स. ९८४३०९७९२५
कुमार बस्नेत चालक वारुण यन्त्र चालक ९८४५३३७०४४, ९८६०४४९७५४
पुरुषोत्तम कुमार चालक हलुका सवारी चालक ९८४५०३४९१५
ध्रुव चाैधरी चालक हलुका सवारी चालक ९८४५२१६३२९
बैतुल्लाह मुकदम का.स. कार्यालय सहयोगी वडा नं. ८ ९८४५३७७८३०
सोम बहादुर गदाल वि.क. चालक वारुण यन्त्र चालक ९८६५०४३७७०
नन्दलाल कुँमर का.स. कार्यालय सहयोगी वडा नं. २ ९८४०३०२०२१
राम बहादुर रानामगर का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ६ ९८४५८४२०५९
यम प्रसाद सापकाेटा का.स. कार्यालय सहयाेगी ९८४५१३४९५२
राम किशाोर चाैधरी का.स. टयाक्टर चालक ९८४५२२३२०४
अजय कुमार चाैधरी का.स. दर्ता चलानी शाखा ajaykumarchaudhary243@gmail.com ९८४५८९५२२३
राजन प्रसाद अधिकारी का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ४ ९८४५१३५०२०
रैविक चौधरी का.स. चन्द्रपुर-९ नं. वडा कार्यालय ९८०६८८०१७६
राम कशम चाैधरी का.स. कार्यालय सहयाेगी ९८२१८१२३४५
पृथ्वी मगर का.स. ९८४५६१५२१५