FAQs Complain Problems

समाचार

Staff

नाम पद शाखा ई-मेल मोबाईल
किरण निधि तिवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com, kirantiwari150@gmail.com 9855061411
कृष्ण प्रसाद सिग्देल उप-सचिव शिक्षा शाखा प्रमुख kpsigdel77@gmail.com 9855041115, 9855053585
भरत प्रसाद श्रीवास्तव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा (सूचना अधिकारी) chandrapurmun@gmail.com ९८४५०२०७७६
कीर्तिराज सुवेदी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा kirtisubedi@gmail.com ९८५५०४०८८८
दिपेन्द्र कुमार मण्डल अधिकृत स्तर सातौ शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा dipendramandal2046@gmail.com ९८४४१३४६६०
दुर्गा प्रसाद चिमोरिया अधिकृत स्तर छैठौ पशु सेवा शाखा प्रमुख durgachimoriya@gmail.com ९८४५०३८२१९
उमा गैरापिप्ली सत्याल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा uma.chandrapurmun@gmail.com ९८४११००२७९
महेश बोहरा इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा bohoramahesh@gmail.com 9851321900
राजेश कुमार ठाकुर अधिकृत स्तर छैठौ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख healthsectionchandrapur@gmail.com, rajeshkumarthakur90@gmail.com ९८४९००४३५९
राजेश सागर सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा + राजश्व शाखा ito.chandrapurmun@gmail.com ९८५५०३४१६५
शान्ता तिमल्सिना रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र stimelsina@gmail.com ९८४५५७१०३७
सन्दिप देवकोटा अधिकृत स्तर छैठौ कृषि विकास शाखा sandeepdevkota43@gmail.com 9861221270
उमेश चौधरी ना.सु कृषि विकास शाखा प्रमुख chaudharyumesh98550@gmail.com ९८५५०४१७३४
जितेन्द्र चाैधरी ना.सु कम्प्युटर अपरेटर + जिन्सी शाखा gtendra4455@gmail.com ९८४५८१८७१७
जुना तिम्लसिना प्राविधिक सहायक शिक्षा शाखा ९८४५१२७६८४
रोजिना खडका ना.सु प्रशासन शाखा roji.chandrapurmun@gmail.com ९८४५५८८२९५
चन्द्रकला बराल ना.सु महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा baralchandrakala1@gmail.com ९८४५१३४१७३
अर्पणा देवकोटा सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा arpanadevkota@gmail.com ९८६५०४३८४४
अंजन कुमार साह सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा anjan.sah52@gmail.com 9807188340, 9844624515
सिकेन्द्र चौधरी ना.सु नायब सुब्बा 9846743345
शिलम इश्वर सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा seelamishwar805@gmail.com 9816720112
नुर महम्मद हुसैन सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८०४८५६०५१
रुपेश सापकोटा सव.इन्जिनियर रोजगार शाखा rupeshsapkota51@gmail.com 9843314705
ज्योती भण्डारी ना.सु वडा सचिव वडा नं. २ ९८४६६८०६५६
अम्बिका दाहाल सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ambikadahal9876@gmal.com 9845570439
सुविन चौधरी ना.सु वडा सचिव वडा नं. ८ ९८६७३१४०८२
विक्रम चौधरी MIS Computer Operator सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा miscomputeroperator2076@gmail.com ९८६५०१३९९६
संजय कुमार चौधरी सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sanjuch15@gmail.com 9861060191
अशोक कुमार साह अमिन प्राविधिक शाखा ashokjayswal803@gmail.com ९८४५७३६२८५
संजय कुमार चौधरी खरिदार वडा सचिव वडा नं. १० ९८४५५६०१४६
ज्ञान प्रसाद चाैलागाई असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर वडा सचिव वडा नं. ३ ९८१६२३२०५७
तारा चन्द्र महतो सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा chandra.deo977@gmail.com 9866302870
कुमार गौरव चौधरी वडा सहायक/स.कम्प्यूटर अपरेटर वडा सहायक वडा नं. १० kumargaurab16@gmail.com 9845133063
रामहरी कोइराला खरिदार वडा सचिव वडा नं. ६ ९८४५०९८००८
अनिल कुमार राय खरिदार वडा सचिव वडा नं. १ anilray017@gmail.com 9844438622
श्री राम यादव सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा priencesr207@gmail.com ९८६४८३६७७५
राकेश बैठा खरिदार वडा सचिव वडा नं. ९ ९८६६३६५८२१
सागर राज कोईराला खरिदार वडा सचिव वडा नं. ५ sagar.raj123@gmail.com 9845159402
देवेन्द्र राय यादव असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा devendrayadav444r@gmail.com ९८४६५१४१७१
राहुल कुमार साह असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा sah.rahul800@gmail.com 9845058022
गंगा कुमारी खडका खरिदार राजश्व शाखा lamichhhaneganga@gmail.com ९८४२६२३७५२
दिलिप कुमार जैसवाल असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा dileepjayswal555@gmail.com 9849145981
कोमल वाग्ले रोजगार सहायक रोजगार शाखा waglekamal56@gmail.com ९८६०९२६४०६
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार कम्प्युटर अपरेटर sricukoirala@gmail.com ९८६५०५०५८३
अजिता शर्मा खरिदार वडा सचिव वडा नं. ४ ९८४३६०५४१२
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार वडा सचिव वडा नं. ७ ९८४५५७१५३३
अजिता पौडेल खरिदार योजना शाखा ajitap552@gmail.com ९८४६५५४६०५
शेख नसरे आलम खरिदार सहकारी शाखा nasarealam862@gmail.com ९८४४११३७४५
प्रभु नारायण चौधरी फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा prabhu14ry2018@gmail.com ९८२१११०२४८
ध्रुव चाैधरी चालक हलुका सवारी चालक ९८४५२१६३२९
बैतुल्लाह मुकदम का.स. कार्यालय सहयोगी वडा नं. ८ ९८४५३७७८३०
सोम बहादुर गदाल वि.क. चालक वारुण यन्त्र चालक ९८६५०४३७७०
पुरुषोत्तम कुमार चालक हलुका सवारी चालक ९८४५०३४९१५
कुमार बस्नेत चालक वारुण यन्त्र चालक ९८४५३३७०४४, ९८६०४४९७५४
रुद्रमणि पौडेल का.स. ९८४३०९७९२५
नन्दलाल कुँमर का.स. कार्यालय सहयोगी वडा नं. २ ९८४०३०२०२१
यम प्रसाद सापकाेटा का.स. कार्यालय सहयाेगी ९८४५१३४९५२
राम बहादुर रानामगर का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ६ ९८४५८४२०५९
राम किशाोर चाैधरी का.स. टयाक्टर चालक ९८४५२२३२०४
अजय कुमार चाैधरी का.स. दर्ता चलानी शाखा ajaykumarchaudhary243@gmail.com ९८४५८९५२२३
राजन प्रसाद अधिकारी का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ४ ९८४५१३५०२०
राम कशम चाैधरी का.स. कार्यालय सहयाेगी ९८२१८१२३४५
रैविक चौधरी का.स. चन्द्रपुर-९ नं. वडा कार्यालय ९८०६८८०१७६
पृथ्वी मगर का.स. ९८४५६१५२१५