कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
सुरेश दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com ९८५५०४१११५
श्याम उदय ठाकुर लेखा अधिकृत अार्थिक प्रशासन शाखा shyamudaythakur@gmail.com ९८५५०४०६८९
विजय कुमार यादव इन्जिनियर याेजना शाखा ९८४५२३०५११
राजेश सागर सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा rajeshsagarsah@gmail.com ९८५५०३४१६५
उमा गैरापिप्ली सत्याल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४११००२७९
पदमराज तिमल्सिना शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा padmarajtimalsina@gmail.com ९८५५०४१३२९
उद्धव प्रसाद निराैला ना.सु पञ्जिकरण शाखा ९८४५०३०३७०
रोजिना खडका ना.सु स्टाेर शाखा roji.chandrapurmun@gmail.com ९८४५५८८२९५
जितेन्द्र चाैधरी ना.सु कम्प्युटर अपरेटर gtendra4455@gmail.com ९८४५८१८७१७
अवधेशहरि भट्टराई सव.इन्जिनियर योजना शाखा bhattaraiabu07@gmail.com ९८५५०४१६८०
नुर महम्मद हुसैन सव.इन्जिनियर याेजना शाखा ९८०४८५६०५१
केशब बहादुर बस्नेत खरिदार २ न. वडा सचिव ९८५५०४१२८६
ज्ञान प्रसाद चाैलागाई असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर ३ न. वडा सचिव ९८१६२३२०५७
संजय कुमार चौधरी खरिदार ९,१० न. वडा सचिव ९८४५५६०१४६
रामहरी कोइराला खरिदार ६ न. वडा कार्यालय सचिव ९८४५०९८००८
अर्पणा देवकोटा खरिदार सहायक लेखापाल ९८६५०४३८४४
मनोज चौधरी खरिदार १ न. वडा सचिब
गंगा कुमारी खडका खरिदार अार्थिक प्रशासन शाखा ९८५५०४२६९०
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार कम्प्युटर अपरेटर sricukoirala@gmail.com ९८६५०५०५८३
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार ७ न. वडा सचिब ९८४५५७१५३३
अजिता शर्मा खरिदार ४ न. वडा सचिव ९८४५७२८२३०
अजिता पौडेल भुजेल खरिदार ९८४६५५४६०५
शेख नसरे अालम खरिदार ५ न. वडा सचिव ९८४४११३७४५
मनाेज कुमार विश्वकर्मा खरिदार ८ न. वडा सचिव ९८६७७६०९४६
अशोक कुमार साह अमिन नापी शाखा ashokjayswal803@gmail.com ९८४५७३६२८५
बैतुल्लाह मुकदम का.स. ८ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४५३७७८३०
नन्दलाल कुँमर का.स. २ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४०३०२०२१
राम बहादुर रानामगर का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ६ ९८४५८४२०५९
यम प्रसाद सापकाेटा का.स. कार्यालय सहयाेगी ९८४५१३४९५२
ध्रुव चाैधरी का.स. हलुका सवारी चालक ९८४५२१६३२९
राम किशाोर चाैधरी का.स. टयाक्टर चालक ९८४५२२३२०४
सोम बहादुर गदाल वि.क. चालक ब्याकु लोडर अपरेटर ९८६५०४३७७०
अजय कुमार चाैधरी का.स. दर्ता चलानी फाट ajaykumarchaudhary243@gmail.com ९८४५८९५२२३
राजन प्रसाद अधिकारी का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ४ ९८४५१३५०२०
राम कशम चाैधरी का.स. कार्यालय सहयाेगी ९८२१८१२३४५