कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
मनोज चौधरी खरिदार वडा कार्यालय ६ र ७, वडा सचिब
अर्पणा देवकोटा खरिदार ९८४५७२५१९९
अवधेशहरि भट्टराई सव.इन्जिनियर योजना शाखा bhattaraiabu07@gmail.com +9779855041680
गंगा कुमारी खडका खरिदार ९८५५०४१०००
रामहरी कोइराला खरिदार वडा कार्यालय सचिब १ र २ ९८४५०९८००८
अजिता शर्मा खरिदार ९८४५७२८२३०
केशब बहादुर बस्नेत खरिदार वडा कार्यालय ३, ४ र ५ वडा सचिब
रोजिना खडका ना.सु roji.chandrapurmun@gmail.com 9845588295
सुरेश दाहाल कार्यकारी अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com ९८५५०४१११५
अजिता पौडेल भुजेल खरिदार ९८४६५५४६०५
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार ९८४५७२२५०१३
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार वडा कार्यालय १३,१४ र १५ वडा सचिब ९८४५५७१५३३
ज्ञान प्रसाद चौलागाई सव. ओभरसियर
चुणामणि काफ्ले ना.सु ना. सु. लेखा ९८४५३३३२८७
सुनिल कुमार फनैत अमिन ९८४५२३३०८९
संजय कुमार चौधरी खरिदार ९८४५५६०१४६
श्याम उदय ठाकुर लेखा अधिकृत अार्थिक प्रशासन शाखा shyamudaythakur@gmail.com 9855040689