Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
ऋद्धि प्रकाश सिटाैला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com ९८५५०४१११५
शिवनारायण साह शाखा अधिकृत सामाजिक विकास ९८४५३७४४५६
राजेश सागर सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा rajeshsagarsah@gmail.com ९८५५०३४१६५
विजय कुमार यादव इन्जिनियर याेजना शाखा ९८४५२३०५११
उमा गैरापिप्ली सत्याल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४११००२७९
उद्धव प्रसाद निराैला ना.सु प्रशासन शाखा ९८४५०३०३७०
जितेन्द्र चाैधरी ना.सु कम्प्युटर अपरेटर gtendra4455@gmail.com ९८४५८१८७१७
उपेन्द्र कुमार साह खरिदार लेखा शाखा ९८४५२२५६०२
तारा प्रसाद अाचार्य ना.सु ९८४५४०२६४६
रोजिना खडका ना.सु स्टाेर शाखा roji.chandrapurmun@gmail.com ९८४५५८८२९५
राजु जयसवाल सव.इन्जिनियर योजना शाखा rajujaiswal331033@gmail.com 9849158988
नुर महम्मद हुसैन सव.इन्जिनियर याेजना शाखा ९८०४८५६०५१
केशब बहादुर बस्नेत खरिदार २ न. वडा सचिव ९८५५०४१२८६
ज्ञान प्रसाद चाैलागाई असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर ३ न. वडा सचिव ९८१६२३२०५७
संजय कुमार चौधरी खरिदार ९,१० न. वडा सचिव ९८४५५६०१४६
रामहरी कोइराला खरिदार ६ न. वडा कार्यालय सचिव ९८४५०९८००८
अर्पणा देवकोटा खरिदार सहायक लेखापाल ९८६५०४३८४४
गंगा कुमारी खडका खरिदार अार्थिक प्रशासन शाखा ९८५५०४२६९०
मनोज चौधरी खरिदार १ न. वडा सचिब ९८२११३४२७२
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार कम्प्युटर अपरेटर sricukoirala@gmail.com ९८६५०५०५८३
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार ७ न. वडा सचिब ९८४५५७१५३३
अजिता शर्मा खरिदार ४ न. वडा सचिव ९८४३६०५४१२
अजिता पौडेल भुजेल खरिदार ९८४६५५४६०५
शेख नसरे आलम खरिदार ५ न. वडा सचिव ९८४४११३७४५
मनाेज कुमार विश्वकर्मा खरिदार ८ न. वडा सचिव ९८६७७६०९४६
अशोक कुमार साह अमिन नापी शाखा ashokjayswal803@gmail.com ९८४५७३६२८५
बैतुल्लाह मुकदम का.स. ८ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४५३७७८३०
नन्दलाल कुँमर का.स. २ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४०३०२०२१
राम बहादुर रानामगर का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ६ ९८४५८४२०५९
यम प्रसाद सापकाेटा का.स. कार्यालय सहयाेगी ९८४५१३४९५२
राम किशाोर चाैधरी का.स. टयाक्टर चालक ९८४५२२३२०४
ध्रुव चाैधरी का.स. हलुका सवारी चालक ९८४५२१६३२९
सोम बहादुर गदाल वि.क. चालक ब्याकु लोडर अपरेटर ९८६५०४३७७०
अजय कुमार चाैधरी का.स. दर्ता चलानी फाट ajaykumarchaudhary243@gmail.com ९८४५८९५२२३
कुमार बस्नेत चालक दमकल चालक ९८६०४४९७५४