सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

छपाई तथा स्टेशनरी सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना

अा.व. २०७५।०७६ काे ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बाेलपत्र अाहवानकाे सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०४।१२

ठेक्का स्थगित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २०७५।०३।२८

२०७५।०७६ काे ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बाेलपत्र अाहवानकाे सूचना २०७५।३।२१