चन्द्रपुर् नगरपालिकाको वडा न‌‍ १ देखि १० मा हालसम्म पाएकाे कार्यअादेशकाे विवरण २०७४।०७५